همانطور که در مطلب بالا به طور کامل شرح دادیم، در صورتی که نیاز به عمل اصلاحی بینی داشته باشید بیمه ها در حدود ۲۰-۳۰ درصد از هزینه ها را پرداخت میکنند.