بالا

دکتر عبدالحسین مهدی‌نژاد

جراح گوش و حلق و بینی در اردبیل

دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران ( بیمارستان امیراعلم )

لوکیشن مطب دکتر مهدی نژاد
دکتر عبدالحسین مهدی‌نژاد

undefined

فهرست مطالب
  1. دکتر عبدالحسین مهدی‌نژاد

نظرات

دیگر جراحان اردبیل